PC Servis a prodej Vondra

Vondra Tomáš, s.r.o.

Návody

Jak postupovat při záchraně dat

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Jak postupovat při záchraně dat

Z Wikiknih a vlastní praxe

Stává se, že se vám do rukou dostane neznámý disk, o jehož obsahu nemáte ani tušení a přitom z něj máte zachránit, co se dá. Někdy také „zdědíte“ stroj, který instaloval kdysi dávno někdo před vámi, a vy máte zdokumentovat, kde má co nainstalované. V takovém případě se vám mohou hodit následující postupy.

Obsah

Připojení neznámého disku

root@stroj:~# tail -f /var/log/messages

Ukázka výpisu:

Apr 22 17:44:15 stroj X: Libgcrypt warning: missing initialization - please fix the application
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.117586] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243891] usb 1-7: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243905] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243914] usb 1-7: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243921] usb 1-7: Manufacturer: JMicron
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243927] usb 1-7: SerialNumber: 222293F04658
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.244503] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.344488] Initializing USB Mass Storage driver...
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.348033] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.350151] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.350166] USB Mass Storage support registered.
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.351427] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ST325031 0NS PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.354109] sd 4:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.354982] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.355989] sd 4:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.356846] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.356876] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.416988] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk

Nebo při připojení jednoho ze dvo disků z RAID1 pole:
pracovna / # tail -f /var/log/messages
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: sdf: sdf1 sdf2 sdf3 sdf4
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md: bind<sdf3>
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md: bind<sdf1>
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: raid1: raid set md126 active with 1 out of 2 mirrors
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md126: detected capacity change from 0 to 263061504
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md: bind<sdf2>
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md: bind<sdf4>
Nov 17 12:34:27 pracovna kernel: md126:
root@stroj:~# sfdisk -d /dev/sdb
# tabulka rozdělení disku pro /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start= 63, size= 240912, Id=fd, bootable
/dev/sdb2 : start= 240975, size= 58605120, Id=fd
/dev/sdb3 : start= 58846095, size=429545970, Id=83
/dev/sdb4 : start= 0, size= 0, Id= 0

nebo

root@stroj:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250 059 350 016 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 30 401
Jednotky = cylindry po 16065 * 512 = 8 225 280 bajtech
Identifikátor disku: 0x00000000

Zařízení Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém
/dev/sdb1 * 1 15 120456 fd Linux RAID samorozpoznatelný
/dev/sdb2 16 3663 29302560 fd Linux RAID samorozpoznatelný
/dev/sdb3 3664 30401 214772985 83 Linux

Z výpisu je zřejmé, že je disk rozdělen na tři diskové oddíly, z toho první dva byly součástí linuxového softwarového RAIDu. Třetí diskový oddíl je běžného typu, tudíž na něm mohl být nejspíš nějaký souborový systém.

Jaký je souborový systém zjistíme například příkazem:

server # file -s /dev/sda1
/dev/sda1: ReiserFS V3.6 block size 4096 num blocks 64224 r5 hash

Pomocí mke2fs zjistíme, kde jsou případně uloženy zálohy superbloku:

server #mke2fs -n /dev/sda1

mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Jmenovka systému souborů=
Typ OS: Linux
Velikost bloku=4096 (log=2)
Velikost fragmentu=4096 (log=2)
Krok=0 bloků, Šířka pásu=0 bloků
122160 iuzlů, 487966 bloků
24398 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=0
Maximum bloků v systému souborů=503316480
15 skupin bloků
32768 bloků ve skupině, 32768 fragmentů ve skupině
8144 iuzlů ve skupině
Zálohy superbloku uloženy v blocích:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912

pro následné spuštění fsck na poškozeném souborovém systému (pokud hlásí vadný superblok)

 

Reaktivace softwarového RAIDu

Zkusíme tedy nejdřív zjistit, jak je to s oddíly, které byly určeny pro RAID.

root@stroj:~# mdadm --examine --scan /dev/sdb1 /dev/sdb2
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2 UUID=21c6ea2f:416ebb32:c0b47c07:a2972704
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=5084e71d:71fac395:2f70a1ed:2d127230

Jak vidno, tyto oddíly patří do RAID 1 (mirror), tudíž z nich je možné kompletně obnovit původní RAIDová pole. Neúplná RAIDová pole obnovíme velice snadno, neboť předchozí výpis odpovídá syntaxi v souboru mdadm.conf.

Pro práci s diskem z RAID pole musí raid daemon běžet běžet (mdraid start, mdadm start)

Abychom mohli disk připojit,musíme tedy tento výpis rovnou přidat do našeho konfiguračního souboru pole:

root@stroj:~# mdadm --examine --scan /dev/sdb1 >> /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --examine --scan /dev/sdb1 /dev/sdb2 >> /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --examine --scan /dev/sdb1 /dev/sdb3 >> /etc/mdadm/mdadm.conf
Poznámka V případě, že v systému, do kterého tento RAID chcete připojit, již existuje jiný RAID se stejným číslem, jako má některé z polí na připojeném disku, je třeba otevřít soubor /etc/mdadm/mdadm.conf a změnit pořadové číslo pole, které by se mohlo dostat do konfliktu.

Podíváme se, jaké vlastně máme vytvořené RAID zařízení:

pracovna / # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md124 : inactive sdf4[1](S)
117989312 blocks

md125 : inactive sdf2[1](S)
3068288 blocks

md126 : active (auto-read-only) raid1 sdf1[1]
256896 blocks [2/1] [_U]

md127 : inactive sdf3[1](S)
122881088 blocks

A vidíme, že se můžeme pokusit připojit oddíly /dev/md124 až /dev/md127. Pokud vidíme něco, co neodpovídá našemu odhadu, restartujme /etc/init.d/mdraid

Poté, kdy máme upraven soubor /etc/mdadm/mdadm.conf, můžeme provést reaktivaci nově přidaných polí.

root@stroj:~# mdadm -A -s
mdadm: /dev/md1 has been started with 1 drive (out of 2).
mdadm: /dev/md0 has been started with 1 drive (out of 2).

Výpisem souboru /proc/mdstat

root@stroj:~# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[0]
120384 blocks [2/1] [U_]

md1 : active (auto-read-only) raid1 sdb2[0]
29302464 blocks [2/1] [U_]

unused devices: <none>

se můžete přesvědčit o úspěšnosti reaktivace.

Zjišťování použitého souborového systému

Nyní je je třeba zjistit, jak to na těchto diskových polích vypadá. Je nad nimi ještě další vrstva, nebo přímo souborový systém?

Abyste zabránili nechtěnému poškození, je vhodné si vyexportovat počáteční oblast disku do dočasného souboru a dále pracovat s ním.

root@stroj:~# dd if=/dev/md0 bs=512 count=255 of=/tmp/md0-raw-start
255+0 vstoupivších záznamů
255+0 vystoupivších záznamů
130 560 bajtů (131 kB) zkopírováno, 0,0396919 s, 3,3 MB/s

Na vyexportovaný soubor lze pak pustit utilitu file:

root@stroj:~# file -s /tmp/md0-raw-start
/tmp/md0-raw-start: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data (mounted or unclean), UUID=7509beb3-fa4b-434a-bce1-54f99449b7ba

Ta prozradí nejenom typ souborového systému, ale také UUID diskového oddílu. Když se zkusíme jen tak pro zajímavost podívat na začátek třetího diskového oddílu, tak se dozvíme, že byl součástí LVM svazku:

root@stroj:~# file -s /tmp/sdb3-raw-start
/tmp/sdb3-raw-start: LVM2 (Linux Logical Volume Manager) , UUID: ghmk6itpklbAExbzBofefSyYQAQ73HD

Obnova LVM svazku

Když jsme se do vyexportovaného souboru podívali editorem, nalezli jsme v něm následující zajímavou část:

vg01 {
id = "NE4164-p0aA-WD5n-Hpqm-2P3m-Ukf7-8Ilyeg"
seqno = 9
status = ["RESIZEABLE", "READ", "WRITE"]
flags = []
extent_size = 8192
max_lv = 0
max_pv = 0

physical_volumes {

pv0 {
id = "hYaUgw-3vF4-3qoz-d3Yu-rZ5l-KXv6-6UAyjt"
device = "/dev/md2"

status = ["ALLOCATABLE"]
flags = []
dev_size = 1953519872
pe_start = 384
pe_count = 238466
}

pv1 {
id = "ghmk6i-tpkl-bAEx-bzBo-fefS-yYQA-Q73HDU"
device = "/dev/sdc3"

status = ["ALLOCATABLE"]
flags = []
dev_size = 429545970
pe_start = 384
pe_count = 52434
}
}

logical_volumes {

data {
id = "tWtk63-DVNI-UCT4-JBpM-raPt-k7lD-1j6SFs"
status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
flags = []
segment_count = 1

segment1 {
start_extent = 0
extent_count = 102400

type = "striped"
stripe_count = 1 # linear

stripes = [
"pv0", 0
]
}
}
}
}
# Generated by LVM2 version 2.02.44 (2009-01-26): Thu Apr 9 16:52:36 2009

Z těchto údajů lze zjistit nejenom, na kterém stroji a kdy byl LVM svazek vytvořen, ale také (podle UUID) zjistit, zda byl diskový oddíl součástí LVM svazku i v okamžiku odpojení. Pak lze přinejmenším část uložených dat obnovit. U výše uvedeného příkladu lze již zběžným pohledem odhalit, že diskový oddíl byl před vytažením disku ze svazku odstraněn, tudíž s největší pravděpodobností již neobsahuje žádná data.

Jak se dostat na diskové oddíly

Systém by si měl většinou při připojení externích disků poradit a pro jednotlivé diskové oddíly vytvořit příslušná zařízení. Někdy, zvláště pokud je prostor na disku nějakým způsobem poškozen nebo pokud jde o pouhý obraz disku vytvořený přes fdisk, si je třeba poradit jinak – při mountu použít tzv. offset. Offsetem se udává, kolik se má při mountu přeskočit. Zjistit, jakou velikost offsetu musíte použít, můžete takto:

root@stroj:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250 059 350 016 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 30 401
Jednotky = cylindry po 16065 * 512 = 8 225 280 bajtech
Identifikátor disku: 0x5b6ac646

Zařízení Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém
/dev/sdb1 1 30401 244196001 c W95 FAT32 (LBA)
root@stroj:~# sfdisk -d /dev/sdb
# tabulka rozdělení disku pro /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start= 63, size=488392002, Id= c
/dev/sdb2 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sdb3 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sdb4 : start= 0, size= 0, Id= 0
root@stroj:~# dd if=/dev/sdb bs=512 count=255 skip=63 of=/tmp/sdbs-raw-start
255+0 vstoupivších záznamů
255+0 vystoupivších záznamů
130 560 bajtů (131 kB) zkopírováno, 0,0207372 s, 6,3 MB/s
root@stroj:~# file -s /tmp/sdbs-raw-start
/tmp/sdbs-raw-start: x86 boot sector, Microsoft Windows 98 Bootloader, code offset 0x5a, OEM-ID "MSWIN4.1", sectors/cluster 64, Media descriptor 0xf8, heads 255, hidden sectors 63, sectors 488392002 (volumes > 32 MB) , FAT (32 bit), sectors/FAT 59611, reserved3 0x800000, serial number 0x4b1a02bd, label: "WD Passport"
root@stroj:~# echo $((63*512))
32256
root@stroj:~# mount -t vfat /dev/sdb /mnt -o offset=32256

Oprava poškozeného souborového systému

Po zjištění, jaký souborový systém neznámý disk obsahuje, je dobré provést jeho kontrolu. Hovorově se tato kontrola souborového systému nazývá čekování. Tento slangový výraz vychází z anglického výrazu check („ověřit“), ze kterého vycházejí i názvy pro utility, kterými se tato kontrola provádí. Obvykle je totiž v systému najdete pod názvem, který začíná fsck (z angl. filesystem check – ověření souborového systému). Narazíte-li tedy na aplikaci, která má v názvu fsck, půjde vždy s největší pravděpodobností o utilitu, která slouží ke kontrole a opravě souborového systému.

Jelikož pojmenování těchto utilit není zcela jednotné, jsou u Debianu v adresáři /sbin skripty, které sjednocují volání těchto kontrolních utilit podle následujícího vzoru:

fsck.<typ_souborového systému>

Díky tomu tak nemusíte přemítat, jak se pro onen souborový systém, který potřebujete ověřit, tato utilita jmenuje.

V drtivé většině případů postačí pouhá kontrola, během níž ověřovací utilita sama opraví drobné chybky, které se mohly vyskytnout kupř. při nekorektním vypnutí stroje.

Upozornění Pozor! Aby bylo možné provést kontrolu souborového systému, nesmí být diskový oddíl připojen pro zápis. Může však být připojen v režimu „pouze pro čtení“.

Nelze-li tedy jinak, je třeba provést před kontrolou kořenového souborového systému tzv. remount do readonly režimu (tj. jen pro čtení). Systém je třeba najet do jednouživatelského režimu (single user mode) a pak provést následujícím příkazem remount:

root@stroj:~# mount -r -o remount /

Není-li stroj v jednouživatelském režimu a nějaký démon již s diskem pracuje, pak se vám remount nepodaří.

Co si počít v případě, kdy selže pokus o remount?
V takovém případě se pokuste zjistit pomocí fuser nebo lsof, který proces pracuje s diskem, a pak buď službu, která jej spouští, korektně zastavit, nebo ho odstřelit příkazem kill a pokusit se o remount znovu.

ext2

root@stroj:~# fsck /dev/sda1
fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
e2fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
/dev/sda1 nebyl čistě odpojen, kontrola vynucena.
Průchod 1: Kontroluji inode, bloky a velikosti
Průchod 2: Kontroluji strukturu adresářů
Průchod 3: Kontroluji dosažitelnost adresářů
Průchod 4: Kontroluji počty odkazů
Průchod 5: Kontroluji souhrnné informace skupin
/dev/sda1: 53/28224 souborů (9,4 % nesouvislých), 21574/112452 bloků

Jak je zřejmé z ukázky, fsck poznal, že jde o souborový systém ext2, který nebyl v minulosti korektně odpojen, a tak provedl kontrolu. U čistého disku s ext2 bez chyb vypadá výpis po kontrole takto:

root@stroj:~# fsck /dev/sda1
fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
e2fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
/dev/sda1: čistý, 53/28224 souborů, 21574/112452 bloků
Upozornění Pozor! Stav po nekorektním odpojení se nemusí automaticky opravit při spouštění systému, pokud to nemáte nastaveno v souboru /etc/fstab. Takže i když máte disk připojen a pak ho korektně odpojíte, přesto může stále obsahovat chyby.

reiser4

Kontrola disku u reiser4 je sice „ukecaná“, ale rychlá.

Poznámka Při používání reiser4 jsem se setkal s několika nepěknými situacemi. Je však otázkou, do jaké míry je to vina tohoto souborového systému. Kupř. při následující ukázce mi umount neustále odmítal disk s tímto diskovým oddílem korektně odpojit. Pozastavoval jsem kde co. Nakonec jsem vyřešil kontrolu disku jeho přemoutováním do readonly režimu.

A víte, která služba nakonec za tím vězela? /etc/init.d/xfs – X font server. Absolutně je mi záhadou, proč zrovna tato služba, která s tím diskem nemá absolutně nic do činění, blokuje jeho odpojení.

root@stroj:~# umount /dev/sdb1
umount: /media/sdb1: device is busy.
(In some cases useful info about processes that use
the device is found by lsof(8) or fuser(1))
root@stroj:~# fuser -c /dev/sdb1
root@stroj:~# lsof /dev/sdb1
root@stroj:~# mount -r -o remount /dev/sdb1
root@stroj:~# fsck.reiser4 /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.
Will check the consistency of the Reiser4 FileSystem.
Continue?
(Yes/No): Y
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:00:35 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.
Master super block (16):
magic: ReIsEr4
blksize: 4096
format: 0x0 (format40)
uuid: 7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000
label: <none>

Format super block (17):
plugin: format40
description: Disk-format plugin.
version: 0
magic: ReIsEr40FoRmAt
mkfs id: 0xec510fa
flushes: 0
blocks: 78142160
free blocks: 55682233
root block: 441728
tail policy: 0x2 (smart)
next oid: 0x12735
file count: 164
tree height: 3
key policy: LARGE


CHECKING THE STORAGE TREE
Read nodes 65
Nodes left in the tree 65
Leaves of them 36, Twigs of them 28
Time interval: Tue May 5 19:00:51 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009
CHECKING EXTENT REGIONS.
Read twigs 28
Time interval: Tue May 5 19:00:52 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009
CHECKING THE SEMANTIC TREE
Found 146 objects (some could be encountered more then once).
Time interval: Tue May 5 19:00:52 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009
FSCK: repair.c: 550: repair_sem_fini: On-disk used block bitmap and really used block bitmap differ.
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:00:52 2009
Closing fs...done

1 fatal corruptions were detected in FileSystem. Run with --build-fs option to fix them.

root@stroj:~# fsck.reiser4 --build-fs /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.
Will build the Reiser4 FileSystem.
Continue?
(Yes/No): Yes
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:10:04 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.
Master super block (16):
magic: ReIsEr4
blksize: 4096
format: 0x0 (format40)
uuid: 7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000
label: <none>

Format super block (17):
plugin: format40
description: Disk-format plugin.
version: 0
magic: ReIsEr40FoRmAt
mkfs id: 0xec510fa
flushes: 0
blocks: 78142160
free blocks: 55682233
root block: 441728
tail policy: 0x2 (smart)
next oid: 0x12735
file count: 164
tree height: 3
key policy: LARGE


CHECKING THE STORAGE TREE
Read nodes 65
Nodes left in the tree 65
Leaves of them 36, Twigs of them 28
Time interval: Tue May 5 19:10:05 2009 - Tue May 5 19:10:05 2009
CHECKING EXTENT REGIONS.
Read twigs 28
Time interval: Tue May 5 19:10:05 2009 - Tue May 5 19:10:05 2009
LOOKING FOR UNCONNECTED NODES
Read nodes 3
Good nodes 3
Leaves of them 2, Twigs of them 1
Time interval: Tue May 5 19:10:06 2009 - Tue May 5 19:10:06 2009
CHECKING EXTENT REGIONS.
Read twigs 1
Time interval: Tue May 5 19:10:06 2009 - Tue May 5 19:10:06 2009
INSERTING UNCONNECTED NODES
1. Twigs: done
2. Twigs by item: done
3. Leaves: done
4. Leaves by item: done
Twigs: read 1, inserted 0, by item 0, empty 1
Leaves: read 2, inserted 0, by item 2
Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009
CHECKING THE SEMANTIC TREE
FSCK: semantic.c: 705: repair_semantic_lost_prepare: No 'lost+found' entry found. Building a new object with the key 2a:0:ffff.
FSCK: semantic.c: 573: repair_semantic_dir_open: Failed to recognize the plugin for the directory [2a:0:ffff].
FSCK: semantic.c: 581: repair_semantic_dir_open: Trying to recover the directory [2a:0:ffff] with the default plugin--dir40.
FSCK: obj40_repair.c: 576: obj40_prepare_stat: The file [2a:0:ffff] does not have a StatData item. Creating a new one. Plugin dir40.
FSCK: dir40_repair.c: 40: dir40_dot: Directory [2a:0:ffff]: The entry "." is not found. Insert a new one. Plugin (dir40).
FSCK: obj40_repair.c: 223: obj40_stat_unix_check: Node (444094), item (2), [2a:0:ffff] (stat40): wrong bytes (0), Fixed to (50).
FSCK: obj40_repair.c: 350: obj40_stat_lw_check: Node (444094), item (2), [2a:0:ffff] (stat40): wrong size (0), Fixed to (1).
Found 147 objects.
Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009
CLEANING UP THE STORAGE TREE
Removed items 0
Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009
FSCK: repair.c: 677: repair_update: File count 164 is wrong. Fixed to 147.
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:10:08 2009
Closing fs...done


The filesystem was mounted RO. It is better to umount and mount it again.
FS is consistent.

V případě že na tomto diskovém oddíle je již vše OK, vypadá výsledek kontroly takto:

root@stroj:~# reiser4 /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.
Will check the consistency of the Reiser4 FileSystem.
Continue?
(Yes/No): Yes
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:13:02 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.
Master super block (16):
magic: ReIsEr4
blksize: 4096
format: 0x0 (format40)
uuid: 7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000
label: <none>

Format super block (17):
plugin: format40
description: Disk-format plugin.
version: 0
magic: ReIsEr40FoRmAt
mkfs id: 0xec510fa
flushes: 0
blocks: 78142160
free blocks: 55682235
root block: 441728
tail policy: 0x2 (smart)
next oid: 0x12763
file count: 147
tree height: 3
key policy: LARGE


CHECKING THE STORAGE TREE
Read nodes 65
Nodes left in the tree 65
Leaves of them 36, Twigs of them 28
Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009
CHECKING EXTENT REGIONS.
Read twigs 28
Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009
CHECKING THE SEMANTIC TREE
Found 147 objects (some could be encountered more then once).
Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:13:03 2009
Closing fs...done

FS is consistent.

Oprava diskových oddílů virtuálních disků VMware

Používáte-li virtualizaci, může se stát, že narazíte na problém s poškozeným souborovým systémen na virtuálním disku. S uplatněním výše uvedených technik jej můžete opravit, aniž by bylo nutné virtuální stroj spouštět.

Nezapomínejte na vytvoření zálohy!!!

Než začnete s diskem pracovat, vytvořte jeho kopii pomocí konverzního nástroje vmware-vdiskmanager a pomocí mountovací utility vmware-mount zjistěte potřebný offset, tj. od kterého sektoru začíná diskový oddíl, který potřebujete opravit. Dále pak pracujte již pouze s touto kopií.

root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r virtuální_disk.vmdk -t 0 temporary.vmdk
root@stroj:~# vmware-mount -p temporary.vmdk
Nr Start Size Type Id Sytem
-- ---------- ---------- ---- -- ------------------------
1 63 176652 BIOS 83 Linux
2 176715 514080 BIOS 83 Linux
3 690795 5590620 BIOS 83 Linux
Upozornění Vytvoření kopie je důležité zejména tehdy, pokud chcete data upravit nebo opravit. Jakmile totiž do obsahu diksu vrtnete, změní mountovací utilita vmware-mount tzv. CID disku a mohlo by se vám stát, že byste se potom nedostali do snapshotů, které následovaly. Stejná situace nastane i když skrze tuto utilitu připojíte některý z diskových oddílů na tomto disku.

Bohužel vmware-mount neumožňuje připojit disk v režimu "pouze pro čtení", lze to však obejít připojením virtuálního disku přes loop zařízení.

Nástroj vmware-vdiskmanager při konverzi slučuje data z jednotlivých snapshotů tak, jak šly postupně po sobě.

Pokud chcete pracovat s virtuálním diskem, jako by šlo o kopii disku vytvořenou pomocí utility dd, musíte jej připojit jako tzv. flat disk. Po jeho připojení se v přípojném bodě objeví soubor s názvem flat, se kterým lze dále pracovat.

root@stroj:~# vmware-mount -f temporary.vmdk /přípojný_bod
root@stroj:~# ls /přípojný_bod
/přípojný_bod/flat

Nyní přichází řada na tzv. loop zařízení. Pro práci s loop zařízeními je určen nástroj losetup. Ten umožňuje jejich vytváření i rušení. Z výše uvedeného výpisu víme, že diský oddíl, který nás zajímá, začíná 690795. sektorem. Obvyklá velikost jednoho sektoru je 512 bajtů, a jelikož se velikost offsetu udává v bajtech, vynásobíme počet sektorů velikostí jednoho sektoru a výslednou hodnotu použijeme jako offset.

root@stroj:~# echo $((690795*512))
353687040
root@stroj:~# losetup -a
root@stroj:~# losetup /dev/loop4 -o 353687040 /přípojný_bod/flat
root@stroj:~# file -s /dev/loop4
/dev/loop4: ReiserFS V3.6

S vytvořeným zařízením /dev/loop4 pak již můžeme pracovat jako s normálním blokovým zařízením.

root@stroj:~# fsck --rebuild-tree /dev/loop4
reiserfsck 3.6.21 (2009 www.namesys.com)

*************************************************************
** Do not run the program with --rebuild-tree unless **
** something is broken and MAKE A BACKUP before using it. **
** If you have bad sectors on a drive it is usually a bad **
** idea to continue using it. Then you probably should get **
** a working hard drive, copy the file system from the bad **
** drive to the good one -- dd_rescue is a good tool for **
** that -- and only then run this program. **
** If you are using the latest reiserfsprogs and it fails **
** please email bug reports to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., **
** providing as much information as possible -- your **
** hardware, kernel, patches, settings, all reiserfsck **
** messages (including version), the reiserfsck logfile, **
** check the syslog file for any related information. **
** If you would like advice on using this program, support **
** is available for $25 at www.namesys.com/support.html. **
*************************************************************

Will rebuild the filesystem (/dev/loop4) tree
Will put log info to 'stdout'

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you do):Yes
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/loop4' in blocks [18..8211]: 0 transactions replayed
###########
reiserfsck --rebuild-tree started at Mon May 25 19:41:49 2009
###########

Pass 0:
####### Pass 0 #######
Loading on-disk bitmap .. ok, 368445 blocks marked used
Skipping 8232 blocks (super block, journal, bitmaps) 360213 blocks will be read
0%..pass0: block 98459, item 5: The file [461787 461858] has the wrong mode (?---------), corrected to (----------)
..20%....40%....60%....80%....100%
100032 directory entries were hashed with "r5" hash.
"r5" hash is selected
Flushing..finished
Read blocks (but not data blocks) 360213
Leaves among those 20653
- corrected leaves 1
Objectids found 99612

Pass 1 (will try to insert 20653 leaves):
####### Pass 1 #######
Looking for allocable blocks .. finished
0%....20%....40%....60%....80%....100%
Flushing..finished
20653 leaves read
20479 inserted
174 not inserted
####### Pass 2 #######

Pass 2:
0%....20%....40%....60%....80%....100%
Flushing..finished
Leaves inserted item by item 174
Pass 3 (semantic):
####### Pass 3 #########
rebuild_semantic_pass: The entry [43 400670] ("libt1-5.postrm") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155815] ("libxfont1.postrm") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155828] ("libxfont1.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155814] ("libxfont1.postinst") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [47 23400] ("autotools-dev.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 400680] ("libt1-5.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
vpf-10680: The directory [16935 17007] has the wrong block count in the StatData (180) - corrected to (179)
vpf-10650: The directory [16935 17007] has the wrong size in the StatData (91856) - corrected to (91640)
vpf-10670: The file [461787 461858] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (118784)
The object [461787 461857] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461857] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (104)
vpf-10680: The file [461787 461857] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
The object [461787 461859] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461859] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (1264)
vpf-10680: The file [461787 461859] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
The object [461787 461856] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461856] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (352)
vpf-10680: The file [461787 461856] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
rebuild_semantic_pass: The entry [34134 18289] ("Template.pm") in directory [34102 34134] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [34134 18507] ("AutoSelect.pm") in directory [34102 34134] points to nowhere - is removed
vpf-10680: The file [34134 18256] has the wrong block count in the StatData (8) - corrected to (0)
vpf-10650: The directory [34102 34134] has the wrong size in the StatData (712) - corrected to (648)
Flushing..finished
Files found: 80440
Directories found: 8080
Symlinks found: 5103
Others: 5918
Files with fixed size: 4
Names pointing to nowhere (removed): 8
Pass 3a (looking for lost dir/files):
####### Pass 3a (lost+found pass) #########
Looking for lost directories:
Looking for lost files:
Flushing..finished
Objects without names 7
Files linked to /lost+found 7
Pass 4 - finished
Deleted unreachable items 3
Flushing..finished
Syncing..finished
###########
reiserfsck finished at Mon May 25 19:42:51 2009
###########

Po opravě disku nezapomeňte zrušit všechna loop zařízení, která pracují s tímto diskem, a teprve pak jej odmountujte.

Poznámka Pokud je při opravě reiserfs použita volba --rebuild-tree, je určitě dobré mít uložený log, protože vám pak umožní identifikovat soubory z adresáře /lost+found.

Co v případě že vmware-mount změnil CID snapshotu?

root@stroj:~# ls
disk-flat.vmdk disk.vmdk disk-000001.vmdk disk-000001.vmdk.repaired disk-000002.vmdk disk-000003.vmdk disk-000005.vmdk disk-000006.vmdk
celkem 4750018
drwxr-xr-x 2 user users 10 27. kvě 18.34 .
drwxr-xr-x 6 root root 5 19. bře 19.38 ..
-rw------- 1 user users 4294967296 16. led 14.10 database-flat.vmdk
-rw------- 1 user users 373 16. led 14.10 database.vmdk
-rw------- 1 user users 157220864 27. dub 20.27 database-000001.vmdk
-rw------- 1 user users 89456640 27. kvě 15.50 database-000002.vmdk
-rw------- 1 user users 183828480 19. bře 19.13 database-000003.vmdk
-rw------- 1 user users 589824 27. kvě 15.49 database-000005.vmdk
-rw------- 1 user users 137953280 18. kvě 17.14 database-000006.vmdk
root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r disk-000005.vmdk -t 0 temporary.vmdk
Using log file /tmp/vmware-root/vdiskmanager.log
Failed to open the disk 'disk-000005.vmdk' : The parent virtual disk has been modified since the child was created (19).
root@stroj:~# head disk*.vmdk
==> disk.vmdk <==
# Disk DescriptorFile
version=1
CID=a7e85d6f
parentCID=ffffffff
createType="monolithicFlat"

# Extent description
RW 8388608 FLAT "disk-flat.vmdk" 0

==> disk-000001.vmdk <==
KDMV

# Disk DescriptorFile
version=1
CID=79b0d30a
parentCID=39afd047
createType="monolithicSparse"
parentFileNameHint="disk-000006.vmdk"

==> disk-000002.vmdk <==
KDMV

# Disk DescriptorFile
version=1
CID=c43e8d6d
parentCID=79b0d30a
createType="monolithicSparse"
parentFileNameHint="disk-000001.vmdk"

==> disk-000003.vmdk <==
KDMV

# Disk DescriptorFile
version=1
CID=b3079f3e
parentCID=a7e85d6f
createType="monolithicSparse"
parentFileNameHint="disk.vmdk"

==> disk-000005.vmdk <==
KDMV

# Disk DescriptorFile
version=1
CID=c43e8d6d
parentCID=c43e8d6d
createType="monolithicSparse"
parentFileNameHint="disk-000002.vmdk"

==> disk-000006.vmdk <==
KDMV

# Disk DescriptorFile
version=1
CID=984fc6cd
parentCID=b3079f3e
createType="monolithicSparse"
parentFileNameHint="disk-000003.vmdk"

root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r disk-000005.vmdk -t 0 temporary.vmdk
Creating disk '/tmp/temporary.vmdk'
Failed to convert disk: The called function cannot be performed on partial chains. Please open the parent virtual disk (0x500003e83).

 

 

Copyright © 2022 PC servis a prodej Vondra. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.